ALGEMENE VOORWAARDEN

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op
opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de
Metaalunie Voorwaarden 2019 van toepassing.

Beltrum, 01 januari 2019