Fedecom

Wolterink Beltrum is lid van Fedecom.

Fedecom behartigt de belangen voor vijf afdelingen binnen de mechanisatiesector: landbouwtechniek, veehouderijtechniek, groentechniek, tuinbouwtechniek en industrie & intern transport. Voorheen werden de fabrikanten en importeurs vertegenwoordigd door Federatie Agrotechniek, de dealers door Centraal Orgaan Mechanisatiebranche (COM). Per 1 juli 2013 vallen zo’n duizend bedrijven onder de Fedecom-vlag. Met de kernwaarden trots, ondfedecom logoernemend, ambitie en kennis wil de nieuwe brancheorganisatie zich intern en extern profileren.

Eén organisatie, één geluid
De mechanisatiesector kenmerkt zich door een hoge mate van innovatie. De grote internationale rol van de Nederlandse agro&food- en tuinbouwsector is bijvoorbeeld mede te danken aan techniek. Vanuit een gezamenlijke aanpak wil Fedecom – in samenwerking met politiek, andere brancheorganisaties en samenwerkingspartners – de slagkracht van de sector beter benutten en promoten. Fedecom heeft de specifieke kennis van de mechanisatiesector en beschikt – als lid van Koninklijke Metaalunie – over goede faciliteiten, contacten en netwerken om dit breder uit te dragen. Eén sterk gezamenlijk geluid krijgt meer gehoor.

Essentiële schakel tot succes
De technologische ontwikkelen binnen de sector gaan razendsnel. Machines en voertuigen worden steeds ingenieuzer, groter en sneller, en ICT-toepassingen zijn niet meer weg te denken. De toenemende complexiteit van techniek vraagt veel van ondernemers om hier op in te spelen. Fedecom wil nadrukkelijk een rol spelen in het faciliteren en ondersteunen van de bij haar aangesloten leden. Hiermee zijn en blijven deze in staat om continu hun toegevoegde waarde te bieden binnen de totale keten van agro, food en tuinbouw. Zij vormen daarmee een essentiële schakel tot succes, nationaal en internationaal.