MyJohnDeere.com

MyJohnDeere.com – het nieuwe webportaal
MyJohnDeere.com is ontworpen als centraal webportaal voor klanten, zodat zij toegang
hebben tot uiteenlopende machine- en bedrijfsapplicaties, om ze te helpen bij hun dagelijkse
besluitvorming.
Met een enkele login heeft u toegang tot de verschillende John Deere apps, zoals JDLink en
StellarSupport. Op MyJohnDeere.com vindt u ook de nieuwe Operations Centre app, die
een snel overzicht biedt van de actuele positie van uw machines en die van de individuele
machines op een kaart aangeeft hoe het werk voortschrijdt.
Binnen MyJohnDeere.com is ook een nieuw gegevens- en accountmanagementsysteem
ontwikkeld, om te zorgen voor veilige gegevensverwerking en gegevensbescherming. De
accounts zijn zo opgezet dat alleen de klant bepaalt wie er toegang heeft tot de gegevens