Sponsorbeleid

Als familiebedrijf is Wolterink Beltrum sterk betrokken bij de lokale en regionale gemeenschap. Deze band wordt versterkt door het feit dat veel van haar medewerkers op korte afstand van het bedrijf wonen. Om haar betrokkenheid met de lokale gemeenschap te onderstrepen ondersteunt  Wolterink jaarlijks projecten / evenementen, verenigingen door middel van materieel, donaties, reclame of advertenties.

Aangezien wij vele aanvragen ontvangen voor sponsoring, zowel telefonisch, schriftelijk als via onze medewerkers kunnen wij niet alle verzoeken inwilligen. Daarom hebben wij een sponsorbeleid opgesteld, met een aantal richtlijnen waaraan een sponsorverzoek moet voldoen.
Als eerste willen wij u erop wijzen dat:
 • De sponsoring komt ten goede aan een (maatschappelijke) groep in ons werkgebied  dus de Oost- Achterhoek.
 • Het evenement moet plaatsvinden in de regio Oost- Achterhoek.
 • Het verzoek biedt de mogelijkheid tot positionering van het “Wolterink Beltrum merk”, marketing en publiciteit.
 • Sponsoring moet in lijn staan met onze pijlers: landbouwmachines, tuinmachines, reinigingsmachines en/of shop mbt het buitenleven.
 • Er dient duidelijk te worden aangegeven wat de te leveren prestatie is van beide partijen
 • Wolterink sponsort geen individuen, maar uitsluitend organisaties, teams of evenementen.
 • Wolterink sponsort geen politiek en/of religeus geëngageerde evenementen of organisaties.
 • Wolterink sponsort geen individuele studenten, studentenverenigingen of studentenfeesten.
 • Degene die de aanvraag indient heeft een (bestaande of toekomstige) relatie met Wolterink Beltrum.
Verder moeten de volgende zaken worden verwerkt in de sponsoraanvraag:
 • De naam en achtergrond van de organisatie, instelling of vereniging die het verzoek indient
 • De activiteiten waar de sponsoring nodig voor is
 • De reden van het sponsorverzoek
 • De (bestaande of toekomstige) relatie met Wolterink
 • Eventuele medesponsoren
 • Type en grootte van de gevraagde sponsoring
 • Uitleg van een eventuele tegenprestatie

Wolterink ontvangt meer sponsorverzoeken dan waaraan zij kan voldoen. Daarom behouden wij ons ten allen tijde het recht voor om de aanvraag af te wijzen. Wanneer u een aanvraag wenst in te dienen, dan graag bij voorkeur per e-mail bij Leontina Wolterink: leontina@wolterinkbeltrum.nl